Gửi yêu cầu

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải!
Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

Chi tiết

⚡Bạn có thể lấy lại tên người dùng, mật khẩu, hoặc tài khoản đã mất của mình bằng cách dùng Công Cụ Khôi Phục Tài Khoản: https://riot.com/support-valaccountrecovery

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây