Gửi yêu cầu

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải!
Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

Chi tiết

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến/ hộp thư rác của bạn để biết email xác nhận liên kết

Lấy Garena ID của mình tại link sau: https://account.garena.com/

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây