Cách Sửa Lỗi Không Xác Định Trong Quá Trình Đăng Nhập

Nếu Client Liên Minh Huyền Thoại của bạn hiển thị lỗi này: "Hiện đang có lỗi không xác định xảy ra trong quá trình đăng nhập. Vui lòng thử lại sau." Hãy thực hiện các bước dưới đây để khắc phục lỗi này!

  1. Ấn tổ hợp phím Alt+F4 trên client và nhấp "đăng xuất" thay vì nhấn "thoát". 
  2. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager (Trình Quản Lý Tác Vụ) và đóng toàn bộ các phiên bản của RiotClientServices.exe và LeagueofLegends.exe 
  3. Mở lại Client Liên Minh Huyền Thoại (hoặc Riot Games!) và đăng nhập lại.  

Nếu bạn vẫn gặp một số sự cố, hãy thực hiện lại các bước này, đồng thời đóng chương trình "KillerServiceNetwork.exe" vì chương trình này có thể khiến bạn bị ngắt kết nối do ưu tiên băng thông cho các lượt stream trực tuyến của bạn và làm giảm băng thông cho Liên Minh Huyền Thoại. 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk