Các Email Đến Từ Riot Games

Chúng tôi thường liên hệ với người chơi thông qua email, chủ yếu nhằm thực hiện khảo sát và gửi bản tin, nhưng cũng có thể vì nhiều lý do khác. Chúng tôi đặc biệt khuyên người chơi cần luôn thận trọng khi mở email từ các nguồn chưa được xác minh, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình nên cho mọi người chơi biết tên miền nào thể hiện một email thực sự do Riot Games gửi đến. Chúng tôi cũng có thể sẽ chuyển hướng bạn tới một trang web với tên miền phụ “riotgames”, chẳng hạn như support.riotgames.com hoặc privacy.riotgames.com.

Xác Minh URL Của Bạn

Nếu trang web nhìn đáng nghi thì có thể có gian lận. Đừng đăng nhập với các thông tin của Riot vào bất kỳ trang web nào khác không phải authenticate.riotgames.com

Sau đây là các tên miền mà Riot Games có thể sử dụng để liên lạc với bạn:

Các tên miền sau được sử dụng trên toàn thế giới:

…@leagueoflegends.com

…@ps.riotgames.com

…@em.riotgames.com

…@email.leagueoflegends.com

…@email.riotgames.com

…@riotgames.com

…@e.riotgames.com

…@m.riotgames.com

…@e.leagueoflegends.com

…@riotgames.zendesk.com

...@email.accounts.riotgames.com

...@mail.accounts.riotgames.com

...@umail.accounts.riotgames.com

riotgames@stellaconnect.net

Nếu bạn nhận được một email có vẻ như do Riot Games gửi đến nhưng không phải từ một trong các miền này, đừng mở email đó ra. Thay vào đó, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến cho chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk