Mã này chưa được kích hoạt đúng cách

rp-card-error-card-not-activated.jpg

Để có thể quy đổi thẻ RP trả trước, thẻ phải được kích hoạt tại cửa hàng mà bạn mua thẻ. Chúng tôi không chấp nhận các thẻ chưa được kích hoạt, vì vậy, để có thể quy đổi thẻ, bạn phải quay lại chỗ người bán và yêu cầu họ kích hoạt.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
Được bảo trợ bởi Zendesk