การล็อกอิน การลงแพตช์ ปัญหาเกมหยุดทำงาน และปัญหาการเชื่อมต่อ