Nielegalna zawartość: zgłoszenia i odwołania (tylko w UE)

Tylko UE

Poniższe informacje dotyczą tylko graczy podlegających unijnemu aktowi o usługach cyfrowych. Jeżeli przebywasz poza obszarem Unii Europejskiej i chcesz przesłać zgłoszenie, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym zgłaszania graczy.

Zgłaszanie nielegalnej zawartości

Zgodnie z art. 12 aktu o usługach cyfrowych gracze z obszaru UE mogą zgłaszać nielegalną zawartość, wypełniając nasz formularz zgłaszania nielegalnej zawartości.

Kiedy otrzymamy twoje zgłoszenie, nasi przedstawiciele sprawdzą je, ustalą, jakie podjąć działanie, a potem powiadomią cię o powziętych krokach drogą mailową. 

Czym jest nielegalna zawartość?

„Nielegalna” to dość niejednoznaczne słowo, dlatego żeby rozjaśnić sprawę, sporządziliśmy listę konkretnych zachowań i podzieliliśmy je na najważniejsze kategorie (z uwzględnieniem kategorii „Pozostała nielegalna zawartość” obejmującej wszystko, co mogło nam umknąć).

Dobrostan zwierząt
 • Umyślne krzywdzenie zwierząt lub nielegalne kupno, sprzedaż i wymiana zwierząt bądź ich części.
  • Zakres: krzywdzenie zwierząt, nielegalna sprzedaż zwierząt
Naruszenia dotyczące informacji konsumenckich
 • Naruszenia praw konsumenckich podczas sprzedaży towarów lub usług.
  • Zakres: mylące informacje na temat towarów, usług lub praw konsumenckich, ukryte reklamy
Naruszenia dotyczące ochrony danych i prywatności
 • Naruszanie prywatności poprzez ujawnianie, gromadzenie lub przetwarzanie niezatwierdzonych danych osobowych.
  • Zakres: naruszenia danych osobowych, fałszerstwo danych, kupowanie, sprzedaż lub wymiana danych osobowych (w tym loginów i haseł)
Nielegalne lub szkodliwe wypowiedzi
 • Formułowanie obraźliwych wypowiedzi na temat jednostki lub grupy osób.
  • Zakres: zniesławienie, dyskryminacja, mowa nienawiści
Naruszenia własności intelektualnej
 • Wytwarzanie, sprzedawanie lub rozprowadzanie podrobionych bądź nielegalnie powielonych towarów w celu uzyskania korzyści handlowych.
  • Zakres: naruszanie praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi i tajemnic handlowych
Negatywny wpływ na debatę publiczną lub wybory
 • Rozpowszechnianie fałszywych, nieścisłych lub wprowadzających w błąd informacji w celu wyrządzenia szkody publicznej.
  • Zakres: wprowadzanie w błąd, dezinformacja, zagraniczne manipulowanie informacjami
Zachowanie bez zgody drugiej strony
 • Podejmowanie szkodliwych działań, na które nie wyraziła zgody co najmniej jedna zaangażowana w nie osoba.
  • Zakres: udostępnianie zdjęć bez przyzwolenia, wykorzystywanie cech strony trzeciej bez jej zgody, nękanie w sieci, stalking
Pornografia lub treści erotyczne
 • Rozpowszechnianie lub udostępnianie treści pornograficznych bądź erotycznych.
  • Zakres: udostępnianie treści pornograficznych lub erotycznych poprzez czat, poczekalnie lub wiadomości bezpośrednie, niechciane wiadomości prywatne o treści erotycznej, wykorzystywanie seksualne lub nagabywanie
Ochrona osób nieletnich
 • Podejmowanie czynności o charakterze seksualnym z osobami nieletnimi.
  • Zakres: uwodzenie, nagabywanie o charakterze seksualnym, treści z dziećmi o zabarwieniu seksualnym
Zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
 • Narażanie bezpieczeństwa publicznego.
  • Zakres: nielegalne organizacje, treści terrorystyczne, zagrożenie szkodą dla środowiska lub zdrowia publicznego
Oszustwa
 • Umyślne stosowanie podstępu lub nieuczciwych praktyk w celu pozbawienia grupy bądź jednostki pieniędzy, własności lub praw.
  • Zakres: fałszywe firmy lub schematy biznesowe, włamanie na konto, phishing, piramidy finansowe
Samookaleczenie
 • Informowanie o zamiarze zadania sobie bólu lub spowodowania u siebie obrażeń bądź innego rodzaju szkody.
  • Zakres: propagowanie zaburzeń odżywiania, samookaleczania i samobójstwa
Niebezpieczne, niespełniające norm lub zabronione produkty
 • Kupno, sprzedaż lub wymiana nielegalnych narkotyków bądź przemyconych artykułów — liczy się zarówno propagowanie procederu, jak i pośredniczenie oraz uczestniczenie w nim.
  • Zakres: narkotyki, alkohol, wyroby tytoniowe, broń
Przemoc
 • Informowanie o zamiarze zadania bólu lub spowodowania obrażeń bądź innego rodzaj szkody, a także podejmowanie innych wrogich działań w sposób niezgodny z prawem.
  • Zakres: skoordynowane nękanie, przemoc na tle płciowym, wykorzystywanie ludzi, handel ludźmi, brutalne groźby, grożenie śmiercią, poważne obrażenia
Pozostała nielegalna zawartość
 • Przypuszczalnie nielegalna zawartość, która nie podlega żadnej z powyższych kategorii.
 

Odwołanie się od kary lub zgłoszenia

Pragniemy stworzyć bezpieczną, inkluzywną przestrzeń dla każdego, dlatego wszelkie zgłoszenia o nielegalnej zawartości traktujemy bardzo poważnie. Należy podkreślić, że równie mocno chcemy uniknąć karania niesłusznie oskarżonych osób, więc przed podjęciem jakichkolwiek działań każde zgłoszenie poddajemy skrupulatnej analizie i weryfikacji.

Kary za potwierdzone naruszenia zasad o nielegalnej zawartości z reguły nie podlegają wycofaniu ani zmianom, a słusznie nałożone kary nie będą anulowane.

Jeżeli nie zgadzasz się z nałożoną na twoje konto karą lub rezultatem przesłanego nam zgłoszenia, odwołaj się od naszej decyzji, wypełniając poniższy formularz.

 

Sprawozdanie z przejrzystości

Ponieważ w świetle art. 15 aktu o usługach cyfrowych Riot Games Ltd. jest dostawcą usług hostingowych, sporządzamy sprawozdanie z przejrzystości, które opisuje zasady moderowania treści w usługach Riot na żywo. Kiedy będzie gotowe, niezwłocznie opublikujemy je na tej stronie.

Wyznaczony punkt kontaktowy

Zgodnie z art. 11 aktu o usługach cyfrowych organy państw członkowskich, Komisja Europejska i Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych mogą kontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem eurecordkeeping@riotgames.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:

Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland.

Aby ułatwić nam przetwarzanie otrzymanych wiadomości, prosimy przesyłać je w języku angielskim lub wraz z tłumaczeniem na język angielskim. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zajmować się zgłoszeniami we wszystkich językach, czas oczekiwania na odpowiedź zawsze będzie najkrótszy w przypadku języka angielskiego.

 

W celu przyspieszenia całego procesu zalecamy dołączyć do wiadomości wszystkie dotyczące sprawy informacje, na przykład powiązane z nią adresy e-mail, pseudonimy oraz dane zakupowe (numery kart, identyfikatory transakcji itp.).

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie możesz nic znaleźć?

Służymy pomocą w sprawach technicznych i nie tylko! Wyślij zgłoszenie! Jeżeli nie przepadnie w przepastnych czeluściach portalu, to wkrótce skontaktujemy się z tobą.

/ Zgłoszenie do Wsparcia Gracza
Oparte na technologii Zendesk