PTR − Informacje o warunkach uczestnictwa

 

Wymagania turniejowe

Każdy gracz z aktywnym kontem League of Legends, który osiągnął minimalny wymagany poziom (30) i nie jest obecnie zbanowany, jest dopuszczony do udziału w oficjalnych turniejach.

Wyjątki:

Osoby posiadające specjalne ograniczenia nałożone przez Riot Games, a także ci, którym udziału zabrania:

  • lokalne prawo
  • zasady nałożone przez organizatora turnieju
  • miejscowe przepisy
  • sędzia turnieju

Ponadto w turnieju nie mogą uczestniczyć osoby związane z jego organizacją.


 

Wymagania miejsca zamieszkania

Niektóre turnieje mogą być dostępne jedynie dla graczy pochodzących lub zamieszkujących określone kraje.

W celu uczestnictwa w turnieju ograniczonym terytorialnie, gracz musi:

  • Być obywatelem danego kraju i przedstawić aktualny dokument identyfikacyjny/paszport
  • Być stałym mieszkańcem danego kraju i przedstawić jakiekolwiek zaświadczenie o pobieraniu nauki, długoterminową umowę o pracę lub podpisany dowód wynajmu/dzierżawy mieszkania.
  • Być tymczasowym mieszkańcem danego kraju przez co najmniej 90 dni, licząc od daty rozpoczęcia wydarzenia.

Podczas każdego turnieju sędziowie dokonują weryfikacji miejsca zamieszkania. Każda drużyna, w której któryś z członków nie spełnia wymagań miejsca zamieszkania, podlega karze dyskwalifikacji, niezależnie od liczby dotychczasowo rozegranych meczów.


 

Ograniczenia wiekowe

Turnieje są dostępne dla wszystkich przywoływaczy, którzy ukończyli 18. rok życia.

Przywoływacze w wieku 16 lub 17 lat, którzy chcą wziąć udział w turnieju, mogą być poproszeni o przedstawienie podpisanej zgody rodzicielskiej przed datą rozpoczęcia turnieju. Dokument zostanie zweryfikowany wraz z paszportem gracza podczas trwania turnieju.

Kapitan powinien sprawdzić, czy każdy członek drużyny (główny lub zastępczy) spełnia wymagania turnieju, jest w odpowiednim wieku (16+) i posiada wymagane dokumenty (dowód miejsca zamieszkania i podpisaną zgodę rodzicielską w przypadku graczy małoletnich).

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie możesz nic znaleźć?

Służymy pomocą w sprawach technicznych i nie tylko! Wyślij zgłoszenie! Jeżeli nie przepadnie w przepastnych czeluściach portalu, to wkrótce skontaktujemy się z tobą.

/ Zgłoszenie do Wsparcia Gracza
Oparte na technologii Zendesk