PTR − Domyślny Regulamin Turnieju

Ogólne

Turniej

Struktura turnieju


Ogólne

Rejestracja

Aby uczestniczyć w turnieju, trzeba posiadać odpowiednią drużynę. Po stworzeniu drużyny kapitan otrzymuje niezbędny link, by zaprosić do niej innych graczy. Tylko kapitan ma uprawnienia jako gracz do zapisania drużyny do turnieju. Jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy każdy członek drużyny:

  • Spełnia warunki turnieju
  • Spełnia warunki miejsca zamieszkania
  • Spełnia warunki wieku
  • Należy tylko do jednej drużyny w turnieju (gracz może należeć do wielu drużyn na jednej platformie, pod warunkiem że drużyny te nie są zapisane do tego samego turnieju)

Każdy gracz należący do drużyny jest uważany za jej członka, bez względu na jego udział w grze w ustalonym terminie, dlatego każdy gracz musi zawsze spełniać warunki uczestnictwa. Jeżeli dowolny gracz nie spełnia powyższych wymagań, cała jego drużyna podlega karze dyskwalifikacji.

Aby zarejestrować drużynę, kapitan musi zalogować się na platformę turniejową i postępować zgodnie z procedurą rejestracji.

Ustalanie składu drużyny

Skład drużyny to pełna lista graczy w drużynie, zgłoszonych do udziału w danym turnieju. Do drużyny należeć może minimalnie pięciu, a maksymalnie dziewięciu graczy, wliczając rezerwowych (niektóre turnieje mogą mieć własne limity).

   • Dodawanie nowych graczy: Drużyna nieposiadająca pełnego składu, może wypełnić puste miejsca pomiędzy rundami, o ile zasady danego turnieju nie zabraniają zmian. Zmiana może nastąpić przykładowo po zakończeniu aktualnej rundy lub przed początkiem następnej, o ile nie został już wygenerowany nowy kod turniejowy. Nowi gracze nie mogli do tej pory grać lub być obecnie zgłoszeni do gry w tym samym turnieju.
   • Usuwanie graczy: Opcja usuwania graczy zostaje zablokowana po zakończeniu rejestracji i do końca turnieju nie ma możliwości wyrzucenia graczy z drużyny.

Gracze zastępczy

Drużyna w każdej grze może w składzie podstawowym wystawiać dowolnych graczy ze swojej listy. Gracze mogą zastępować gracza ze składu podstawowego w grze, która została już rozpoczęta i zrestartowana, gdy zaistnieją pewne sytuacje:

   • Gracz ma problemy ze sprzętem
   • Gracz ma problemy techniczne / z zasilaniem
   • Gracz ma problemy z łączem
   • Sędzia wyraża zgodę na zamianę

Jeżeli nastąpi restart gry, wszyscy gracze muszą pozostać w składzie podstawowym, z wyjątkiem zawodnika, który doświadczył powyższych utrudnień. Jeśli nastąpiły nieautoryzowane zmiany, sędziowie mogą zdyskwalifikować drużynę.


Turniej

Uczestnicy turnieju są zobligowani do przestrzegania zasad fair play, sportowego zachowania oraz przestrzegania wszelkich procedur.

Kod turniejowy

We wszystkich turniejach uczestnictwo w grach jest uzależnione od posiadania kodu turniejowego na daną rundę.

   • Kod turniejowy jest rozsyłany kapitanom poprzez e-mail przed rozpoczęciem turnieju, jest również dostępny dla wszystkich członków drużyny po zalogowaniu się na platformę turniejową.
   • Każdy kod turniejowy jest generowany do konkretnego meczu. Jedynie członkowie dwóch zaangażowanych drużyn są w stanie wejść do poczekalni gry, korzystając z tego kodu.
   • Jeżeli kod turniejowy nie działa, kapitan drużyny powinien zgłosić się po pomoc do sędziów, poprzez otrzymany w wiadomości e-mail pokój czatu w kliencie. Uwaga: gracze, którzy nie byli członkami drużyny w momencie wygenerowania kodu, nie będą mogli wejść do poczekalni gry.

Przewodnik użytkowania kodów turniejowych jest dostępny w FAQ gry.

Czas rozpoczęcia gry

Po otrzymaniu informacji dotyczącej następnej gry, wraz z unikalnym kodem turniejowym, kapitan ma obowiązek ustalić plan gry z przeciwną drużyną. „Oficjalny czas rozpoczęcia” zostanie ustalony, gdy:

   • Gra przy użyciu kodu turniejowego może odbyć się w dowolnym momencie przed oficjalnym czasem jej rozpoczęcia.
   • Jeżeli gra nie odbyła się przed oficjalnym czasem rozpoczęcia, obie drużyny są zobligowane do stawienia się w gotowości do gry w oficjalnym czasie rozpoczęcia.
   • Zalecamy, by obie drużyny były on-line co najmniej 10 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia, by spokojnie zalogować się do poczekalni gry i uporać się z ewentualnymi problemami.
   • Drużyna składająca się z mniej niż pięciu członków nie jest uznawana za prawidłową drużynę. Jeżeli gra zostanie rozegrana w formacie 4 vs 5 lub podobnym, drużyna nieposiadająca pełnego składu zostanie zdyskwalifikowana bez względu na wynik meczu.
   • Jeżeli drużyny nie ma w poczekalni gry 10 minut po czasie rozpoczęcia meczu, zostanie jej automatycznie nadany status no-show. Pełna drużyna przeciwna musi pozostać w poczekalni do tego momentu. Jeżeli obie drużyny nie pojawią się w poczekalni w pełnym składzie co najmniej pięciu członków 10 minut po czasie rozpoczęcia meczy, obu zostanie nadany status no-show.

Wstrzymanie gry

Wstrzymanie gry to opcja dostępna w turniejach w celu rozwiązania poważnych trudności, z którymi nie można poradzić sobie w grze. Wstrzymanie gry jest dostępne jedynie w turniejach typu „Draft turniejowy”.

Drużyny mogą wstrzymać grę, jeżeli:

   • Wystąpił poważny błąd, który należy rozwiązać
   • Nie toczy się obecnie żadna walka.
   • Po wstrzymaniu gry drużyna przeciwna powinna być poinformowana o powodzie wstrzymania
   • Wszelkie sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązane w czasie, gdy gra jest wstrzymana
   • Jeżeli zachodzi podejrzenie niesportowego zachowania, drużyna musi wykonać zrzut ekranu i po zakończeniu gry powiadomić sędziego
   • Wszyscy gracze są zobligowani do pozostania on-line 10 minut po zakończeniu gry, która została wstrzymana, by pomóc sędziemu w ustaleniu wydarzeń

Sędzia sam podejmuje decyzję o obejrzeniu dostarczonych dowodów, oraz o uznaniu wyników gry, restarcie gry bądź dyskwalifikacji drużyny (za niewłaściwe użycie wstrzymania gry). Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za dostarczenie sędziemu dowodów na zaistniałe zdarzenie, o ile to możliwe.

Dyskwalifikacje

Decyzją sędziego wszystkie poniższe sytuacje mogą skutkować dyskwalifikacją:

   • Drużynie udowodniono używanie jakichkolwiek hacków i sztuczek, dających jej niesprawiedliwą przewagę nad przeciwnikiem.
   • Drużyna wykazuje niesportowe zachowanie i postępuje niezgodnie z kodeksem przywoływacza.
   • Członek drużyny używa języka uznawanego powszechnie za wulgarny, nieprzyzwoity, obraźliwy i niecenzuralny, a także stosuje groźby, obelgi, pomówienia i oszczerstwa względem innych lub promuje albo namawia do nienawiści i zachowań dyskryminujących w dowolnym momencie w czasie meczu.
   • Drużyna nie posiada pełnego składu pięciu graczy.
   • Dzielenie kont: Przywoływacz korzysta z konta z oryginalnego składu, używanego wcześniej przez innego gracza.
   • Umawianie się: Celowe umieranie/poddawanie gry w celu umożliwienia zwycięstwa drużynie przeciwnej.
   • Wykorzystywanie błędów w grze, botów itp.

Sędzia podejmuje decyzję w obliczu każdej, niewymienionej powyżej informacji. W celu potwierdzenia dyskwalifikacji powinna zostać dostarczona dokumentacja w postaci zrzutów ekranu lub materiału filmowego ze streamu. Zdyskwalifikowana drużyna nie ma prawa do jakichkolwiek nagród.


Struktura turnieju

Obsługiwane tryby gry, rodzaje gry i formaty turnieju

Platforma turniejowa obsługuje obecnie:

Tryb gry Summoner’s Rift 5v5
Format turnieju Pojedyncza eliminacja / Podwójna eliminacja / Każdy z każdym
Rezultat meczu Do pierwszego zwycięstwa / Do dwóch zwycięstw / Do trzech zwycięstw
Typ gry Draft turniejowy / Tryb draftu / Wybór w ciemno / Wszyscy losowo

Rezultat meczu

Wszystkie mecze muszą być rozgrywane przy użyciu dostarczonych kodów turniejowych (KT). Rezultat meczu jest automatycznie otrzymywany po zakończeniu gry.

Każda drużyna zobowiązana jest rozegrać liczbę gier wymaganą do przejścia do następnej rundy. Przykładowo: jeżeli mecz rozgrywany jest do dwóch zwycięstw, obie drużyny muszą rozegrać dwie (lub trzy) gry, aby ustalić zwycięzcę.

Gry muszą zostać rozegrane jedna po drugiej, niedozwolone jest rozciąganie ich w czasie kilku godzin czy dni. Obie drużyny mają dziesięć minut od ukazania się ekranu zwycięstwa/porażki do wejścia do kolejnej poczekalni. Jakakolwiek dłuższa przerwa musi zostać skonsultowana z sędzią.

Kod turniejowy jest wysyłany kapitanowi drużyny e-mailem. Można go również znaleźć na platformie turniejowej, po zalogowaniu się jako członek drużyny, uczestniczącej w aktywnym turnieju.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie możesz nic znaleźć?

Służymy pomocą w sprawach technicznych i nie tylko! Wyślij zgłoszenie! Jeżeli nie przepadnie w przepastnych czeluściach portalu, to wkrótce skontaktujemy się z tobą.

/ Zgłoszenie do Wsparcia Gracza
Oparte na technologii Zendesk