Ας μιλήσουμε για τους αποκλεισμούς ταυτότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους οριστικούς αποκλεισμούς, ρίξτε μια ματιά εδώ. Οι αποκλεισμοί ταυτότητας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό!

Τι είναι οι αποκλεισμοί ταυτότητας;

Οι αποκλεισμοί ταυτότητας είναι πολύ πιο σοβαροί από τους οριστικούς αποκλεισμούς λογαριασμών. Οι αποκλεισμοί ταυτότητας είναι ένα πολύ δραστικό μέτρο που ενδέχεται να λάβουμε σε περιπτώσεις παικτών που αρνούνται πεισματικά να παίξουν σωστά το παιχνίδι ή να συμμορφωθούν με τους όρους παροχής των υπηρεσιών μας. Όταν αποφασίζουμε να επιβάλουμε αποκλεισμό στην ταυτότητα ενός παίκτη, στην ουσία απαγορεύουμε σε αυτόν τον παίκτη να δημιουργεί, να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί έναν οποιοδήποτε λογαριασμό σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή παιχνίδι της Riot, όσο αυτός ο αποκλεισμός βρίσκεται σε ισχύ.

Οι αποκλεισμοί ταυτότητας απευθύνονται και στους παίκτες που παίζουν δημοσίως τα παιχνίδια της Riot, μέσω streaming ή κάποιον άλλο τρόπο. Αν σας επιβληθεί αποκλεισμός ταυτότητας, δεν μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι δημοσίως.

Οι αποκλεισμοί ταυτότητας επιβάλλονται συνήθως όταν συμβαίνουν τα εξής:

  • Ένας παίκτης συμπεριφέρεται με ακραία επιθετικό τρόπο στη συνομιλία ή/και βοηθάει εσκεμμένα την αντίπαλη ομάδα, παρόλο που έχει τιμωρηθεί ήδη με οριστικό αποκλεισμό σε πολλούς λογαριασμούς του.
  • Ένας παίκτης απειλεί αποδεδειγμένα τη σωματική ακεραιότητα άλλων παικτών ή Rioters.
Οι αποκλεισμοί ταυτότητας είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Μέχρι σήμερα, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός παικτών έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό ταυτότητας, σε όλο τον κόσμο.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος παίκτης τιμωρείται με αποκλεισμό ταυτότητας;

Αν επιβληθεί αποκλεισμός ταυτότητας, θα επικοινωνήσουμε με τον παίκτη απευθείας μέσω email για να του εξηγήσουμε τους λόγους του αποκλεισμού. Εάν κάποιος παίκτης τιμωρηθεί με αποκλεισμό ταυτότητας λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι, το email θα περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί ο παίκτης να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης του αποκλεισμού ταυτότητας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, εάν ο παίκτης τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ταυτότητας λόγω αποδεδειγμένης απειλής εναντίον κάποιου παίκτη ή Rioter, δεν πρόκειται να δεχτούμε οποιοδήποτε αίτημα επανεξέτασης και ενδέχεται να διακόψουμε εντελώς την επικοινωνία με τον παίκτη. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Όταν είναι ενεργός ένας αποκλεισμός ταυτότητας, θα ελέγχουμε τακτικά αν υπάρχει δραστηριότητα σε λογαριασμούς της Riot από τον τιμωρημένο παίκτη. Αν εντοπιστούν λογαριασμοί αυτού του παίκτη θα αποκλείονται αμέσως από εμάς, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου αυτόματου συστήματος. Δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά του παίκτη που έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό ταυτότητας σε αυτούς τους λογαριασμούς. Αν ισχύει αποκλεισμός για την ταυτότητά σας, θα αποκλείεστε αμέσως.

Πώς μπορεί να αιτηθεί την άρση της ποινής του ένας παίκτης που έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό ταυτότητας;

Αν κάποιος παίκτης τιμωρηθεί με αποκλεισμό ταυτότητας λόγω αρνητικής συμπεριφοράς εντός του παιχνιδιού, μπορεί να αιτηθεί στο μέλλον την άρση του αποκλεισμού του, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Σημαντική σημείωση: ακόμη και αν αρθεί ο αποκλεισμός ταυτότητας, δεν πρόκειται να επιστραφούν στον παίκτη οι λογαριασμοί του που αποκλείστηκαν στο παρελθόν. Θα πρέπει πρώτα να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Ο παίκτης που τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ταυτότητας πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία που επιβλήθηκε ο αποκλεισμός. Αυτή η ημερομηνία ανακοινώνεται στον παίκτη στο email που λαμβάνουν κατά την επιλογή του αποκλεισμού ταυτότητας.
  • Μόλις περάσει ένας χρόνος, ο τιμωρημένος παίκτης μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα υποστήριξης και να ζητήσει την επανεξέταση του αποκλεισμού ταυτότητας. Αυτό το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους λογαριασμούς που έχει χρησιμοποιήσει ο παίκτης στο χρονικό διάστημα του αποκλεισμού ταυτότητας.
  • Θα αναζητήσουμε τυχόν λογαριασμούς Riot που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς και θα εξετάσουμε τη δραστηριότητα του παίκτη στους λογαριασμούς του (αν υπάρχει).

Εφόσον ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα λάβουμε την τελική μας απόφαση για την άρση του αποκλεισμού ή την επέκτασή του.

Εάν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, ο αποκλεισμός ταυτότητας μπορεί να επανεξεταστεί αφού παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία του προηγούμενου αιτήματος επανεξέτασης του παίκτη.

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε την άρση του αποκλεισμού ταυτότητας ενός παίκτη, αυτό σημαίνει ότι θα πάψουμε πλέον να αποκλείουμε τους λογαριασμούς του μόλις τους εντοπίζουμε. Ωστόσο, επειδή ο αποκλεισμός ταυτότητας επιβάλλεται μόνο σε σοβαρά παραπτώματα, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι. Αν ο παίκτης γυρίσει και πάλι στην παλιά, αρνητική συμπεριφορά του, θα διερευνήσουμε τον λογαριασμό του και θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της έρευνας, μπορεί να του επιβληθεί ξανά αποκλεισμός ταυτότητας για τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο.

Και κάτι άλλο που ξεχάσαμε: Σε γενικές γραμμές, δεν θα δεχόμαστε οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την κατάσταση κάποιου παίκτη με αποκλεισμό ταυτότητας παρά μόνο με τον ίδιο τον παίκτη.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε: από τεχνική υποστήριξη, μέχρι διαχείριση εκνευρισμού! Υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης! Αν δεν πέσει μέσα σε κάποια μαγική πύλη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

/ Υποβολή αιτήματος υποστήριξης
Παρέχεται από τη Zendesk