Řešení problémů s hlasovým chatem

Tento článek ti pomůže s řešením některých problémů s hlasovým chatem. Pokud máš předchozí zkušenosti s nějakým jiným systémem pro hlasovou komunikaci, možná budeš některé z těchto kroků již znát.

Než se pustíš do kontroly hardwaru, ujisti se, zda je v pořádku nastavení hlasového chatu v herním klientovi. Stiskni tlačítko s ozubeným kolem, jež se nachází v horní části klienta, a vyber sekci „Hlasový chat“. Možnost „Automaticky se připojovat k hlasovému kanálu“ je automaticky zaškrtnutá. Pokud toto označení zrušíš, budeš se muset při každém vstupu do skupiny připojovat do hlasového chatu manuálně.

pushtotalk.png

Nastavení vstupu

Vstupní režim je standardně nastaven na aktivaci hlasem. Aktivace hlasem používá ke spuštění určitý práh hlasitosti. Čím je toto číslo vyšší, tím hlasitěji musíš promluvit, aby se mikrofon zapnul. Cílem je omezit šum na pozadí, ale pokud většinou hovoříš potichu, použij nižší procento.

Aktivace klávesou znamená, že se tvůj hlas dostane do komunikačního kanálu, jen když podržíš stisknuté určité tlačítko. Zvolíš-li si toto nastavení, vyber si takovou klávesu, na kterou snadno dosáhneš. (Bohužel, tlačítka na myši momentálně nelze pro aktivaci klávesou použít).

Výběr vstupního zařízení

V těchto nastaveních si můžeš zvolit mikrofon, který se má používat. Výchozí systémové zařízení se bude synchronizovat se zvoleným nastavením pro záznam. Některé počítače mohou mít zabudovaný mikrofon, takže zkontroluj, zda používáš ten správný. Zde lze upravit jen nastavení mikrofonu, takže pokud své přátele neslyšíš, budeš muset změnit výchozí systémové zařízení.

Pokud tě tví přátelé neslyší nebo ty neslyšíš je:

Windows

 • V levém dolním rohu hlavního panelu klikni pravým tlačítkem na ikonu mikrofonu.
 • Přejdi na záložku „Záznam“ a zkontroluj, zda je tvůj hlavní mikrofon označen jako „výchozí zařízení“.
 • Ověř, zda se pohybuje ukazatel záznamu v pravé části okna, když mluvíš. Pokud ne, vyhledej na mikrofonu (nebo sluchátkách) tlačítko či přepínač pro umlčení a ujisti se, zda není zařízení vypnuté.
 • Vyber si upřednostňované výchozí zařízení a klikni na tlačítko „Vlastnosti“.
 • Klikni na záložku „Pokročilé“ a ověř, že není zaškrtnutá možnost „Povolit aplikacím, aby měly nad zařízením výhradní kontrolu“.
 • Nastav vzorkovací frekvenci na 16 bitů, 44 100 Hz.
 • Vrať se na panel Zvuk a vyber možnost „Přehrávání“ (nebo znovu klikni pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru a zvol Přehrávání).
 • Zkontroluj, zda jsou požadované reproduktory nebo sluchátka označeny jako „výchozí zařízení“.
 • Klikni pravým tlačítkem na výchozí zařízení a zvol možnost „Test“. Zkontroluj, zda jde z reproduktorů nebo sluchátek zvuk.

Mac

 • Klikni na Aplikace a zvol „Nastavení systému“.
 • Klikni na „Zvuk“.
 • Přejdi na záložku „Výstup“ a zkontroluj, že tu jsou označeny správné reproduktory či sluchátka a že nemají vypnutý zvuk.
 • Přejdi na záložku „Vstup“ a zkontroluj, že tu je označený správný mikrofon a že není umlčený.
 • Zkontroluj, že ukazatel úrovně vstupu reaguje, když hovoříš. Pokud ne, vyhledej na mikrofonu nebo sluchátkách tlačítko či přepínač pro umlčení a ujisti se, zda není zařízení vypnuté.
 • Jestliže se nebude ukazatel hovoru pohybovat ani poté, obrať se na výrobce svých sluchátek/mikrofonu s žádostí o radu.

Použij nástroj Hextech Repair Tool

Jestliže kontrola herních nastavení a hardwaru neobjevila žádný problém, mohou být na vině potíže se sítí. S jejich řešením ti pomůže nástroj Hextech Repair Tool. Až si ho stáhneš, spusť ho a použij možnost „Use Google DNS“, dosáhneš tím nejlepších výsledků.

Otevřít porty routeru

Pokud by HRT nepomohlo a použité nastavení mikrofonu je správné, můžeš zkusit otevřít porty na routeru, což by mělo zajistit správné fungování hlasové komunikace.

Otevři pro IP adresu svého počítače následující porty:

 • TCP – 443 – pro webový server (HTTPS)
 • UDP – vyber 50 portů z rozsahu 1024–65000
  • POZNÁMKA: Nemusíš otevírat celý tento rozsah, jen 50 portů, které do něj spadají. Například stačí přeposílat porty 61000–61050.
 • UDP – porty 6250, 5060 a 5062

Řešení problémů se zařízeními a periferiemi

Pokud hlasový chat nefunguje ani po provedení těchto kroků, možná se vyskytl nějaký problém u sluchátek nebo mikrofonu. Než budeš hledat další rady na webových stránkách výrobce, proveď tyto kroky:

 • Zkontroluj správné zapojení mikrofonu a sluchátek. Některá zařízení mají dva samostatné konektory – jeden pro mikrofon a druhý pro reproduktory. Také ozkoušej různé jacky a USB porty.
 • Zkontroluj, zda nejsou sluchátka nebo mikrofon vypnuté/umlčené.
 • Nachází-li se na sluchátkách vlastní ovládání hlasitosti, ověř, zda nejsou příliš potichu.
 • Vypni všechny ostatní programy, které by mohly používat tvůj mikrofon, a zrestartuj LoL.

Specializované nastavení routeru

Tato část je trochu složitá, ale hlasový chat může blokovat také specializované nastavení routeru. Konkrétně se jedná o funkci „Session Initiation Protocol Application Layer Gateway“, zkráceně SIP ALG. SIP ALG může narušovat tok dat a tím pádem znemožňovat hlasovou komunikaci. Přítomnost SIP ALG můžeš otestovat pomocí tohoto programu. Až si jej stáhneš, spusť ho a potvrď všechny žádosti o oprávnění, které ti systém zobrazí. Po spuštění testu se objeví výsledek „True“ (Pravda) nebo „False“ (Nepravda). V případě „nepravdy“ se nemusíš s SIP ALG zatěžovat. Jestliže je ovšem výsledek „pravdivý“, budeš muset tuto funkci vypnout. S jejím vyhledáním ti pomůže dokumentace k tvému routeru. Zde uvádíme cestu k SIP ALG v nastaveních některých běžných routerů:

Asus: Deaktivuj možnost „SIP Passthrough“ v sekci Advanced Settings / WAN -> NAT Passthrough.

Billion: Funkci SIP ALG najdeš v nabídce NAT nebo Firewall.

D-Link: Přejdi do nabídky „Advanced“ -> „Application Level Gateway (ALG) Configuration“ a zruš zaškrtnutí u položky „SIP“.

DrayTek: Zařízení Vigor2760 mají příslušné nastavení v běžném rozhraní na cestě Network -> NAT -> ALG. V případě ostatních výrobků od DrayTeku najdeš pokyny v dokumentaci.

Huawei: Nastavení SIP ALG se většinou nachází v nabídce Security.

Linksys: Funkci SIP ALG najdeš na záložce Administration v sekci Advanced. Pokud toto nastavení nelze změnit, budeš muset možná deaktivovat i položku SPI Firewall.

Netgear: Vyhledej políčko „SIP ALG“ v nastavení „WAN“. Deaktivuj též funkce Port Scan a DoS Protection. V nastavení VoIP telefonu vypni možnost STUN.

SincWALL Firewall: Přejdi na záložku VoIP, kde povol možnost „Enable Consistent NAT“ a zruš zaškrtnutí u „Enable SIP Transformations“.

Speedtouch: U některých routerů značky Speedtouch lze deaktivovat SIP ALG jen pomocí telnetových příkazů. Podrobnější informace najdeš v dokumentaci od výrobce.

Zyxel: V nabídce Network nebo Advanced -> ALG zruš zaškrtnutí u položek „Enable SIP ALG“ a „Enable SIP Transformations“.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nemůžeš najít, co hledáš?

Ať máš potíže s technikou, nebo frustrací, jsme tu pro tebe! Odešli žádost o podporu! Pokud nepropadne nějakým portálem, brzy se ti ozveme.

/ Odeslání žádosti
Používá technologie Zendesk