Síťové a systémové logy a logy League of Legends

Aby ti náš tým na technické podpoře mohl pomoct vyřešit nějaký problém, občas po tobě bude chtít nějaké soubory se záznamy, aby se dozvěděl víc o tvém stroji, síti/připojení či nedávných zápasech. O tom, jak najít tyto soubory, si můžeš přečíst níže.

Pamatuj prosím, že k vyřešení problému obvykle potřebujeme jen jednu či dvě věci, takže není potřeba shánět kompletní seznam v tomto článku. :-)

 • Jednoduchá grafika s nápisem Obsah nad obrázkem Dřevorubce Munda

  Systémové logy

  Záznamy League of Legends

  Dodatečné informace
  Nástroj Hextech Repair Tool

  Hextech Repair Tool (HRT) je program pro rychlé shromáždění informací ze složky s hrou, které se týkají aktuálního problému. Používá se následovně:

  • Stáhni si HRT a spusť ho.
  • Zaškrtni možnost „Gather System & LoL Logs“.
  • Vyhledej na ploše soubor LoL Logs.zip, který se ti zde vytvořil, a připoj jej ke své další odpovědi na svou žádost o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde. Nezapomeň nám poslat vytvořený soubor, abychom ti mohli s tvým problémem co nejrychleji pomoci.

  Tyto testy nám přesně prozradí, kde se problém vyskytl, a získáme díky nim slušnou představu o tom, jak jej vyřešit.


  Kotva se šipkou nahoru pro navigaci


  Co je to seznam procesů?

  Seznam procesů zobrazuje software, který na tvém PC momentálně běží. Některý software může kolidovat s League of Legends a my tyto běžné potíže dokážeme pomocí tohoto seznamu identifikovat.


  Jak získat seznam procesů na Windows 7 a pozdějších verzích:

  • Stiskni [klávesu Windows] (jedná se o klávesu nalevo od mezerníku mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávacího pole napiš cmd a klikni na „OK“ Mělo by se zobrazit černé okno s bílými písmeny.
  • Zvýrazni a zkopíruj následující text: tasklist /v > "%USERPROFILE%\desktop\Process.txt"
  • Vlož ho do okna příkazového řádku (černé okno s bílými písmeny) tak, že klikneš pravým tlačítkem a vybereš „Vložit“. Nepoužívej zkratku Ctrl+V, protože nebude fungovat!
  • Stiskni Enter
  • Počkej 10 sekund, dokud se nevytvoří textový soubor se seznamem procesů.
  • Soubor Process.txt by měl být k nalezení na ploše.
  • Soubor Process.txt přilož k příspěvku na fóra či k žádosti o podporu.POZNÁMKA: Nevkládej prosím celý text přímo do žádosti. :-)

  Jak získat seznam procesů na Windows XP:

  • Otevři stránku: http://www.computerhope.com/download/winxp.htm
  • Stáhni si soubor tasklist.exe.
  • Najdi složku Windows\System32.
  • Umísti tasklist.exe do této složky.
  • Poté získej seznam procesů podle výše uvedených kroků.


  Co je NetworkInfo?

  Tento log nám poskytne informace o tvém síťovém adaptéru a o konfiguraci interní sítě. Také nám ukáže pár základních informací o tvém připojení k okolnímu světu.


  Jak získat informace NetworkInfo

  • Stiskni [klávesu Windows] (jedná se o klávesu nalevo od mezerníku mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávacího pole napiš cmd a klikni na „OK“ Mělo by se zobrazit černé okno s bílými písmeny.
  • Zvýrazni a zkopíruj (klikni pravým tlačítkem a vyber „Kopírovat“ nebo Ctrl+C) následující text (celý, včetně uvozovek a závorek):
  (ipconfig /all & ping www.google.com & netsh firewall show config & netsh interface ipv4 show subinterfaces & netsh interface ipv4 show ipstats) > "%USERPROFILE%\desktop\NetworkInfo.txt"
  • Vlož ho do okna příkazového řádku (černé okno s bílými písmeny) tak, že klikneš pravým tlačítkem a vybereš „Vložit“. Nepoužívej zkratku Ctrl+V, protože nebude fungovat!
  • Stiskni Enter
  • Počkej, dokud příkaz neproběhne do konce. Až to bude hotové, okno příkazového řádku vytvoří nový řádek s blikajícím kurzorem za cestou. Případně, pokud chceš mít absolutní jistotu, že proces proběhl do konce, počkej 60 sekund.
  • Soubor NetworkInfo.txt by měl být k nalezení na ploše.
  • Zkontroluj, jestli příkaz proběhl v pořádku – pokud NetworkInfo.txt obsahuje jediný řádek, pak v pořádku neproběhl.
  • Přilož NetworkInfo.txt k žádosti na podporu. Při zveřejňování tohoto logu na fóra doporučujeme obezřetnost, protože tím veřejnosti odhalíš svou IP adresu.


  Co je výpis z diagnostiky DirectX?

  Tento log nám poskytne informace o hardwarové konfiguraci tvého systému.

  DxDiag (neboli DirectXDiagnostic) získáš následujícím způsobem:

  • Stiskni [klávesu Windows] (jedná se o klávesu nalevo od mezerníku mezi Ctrl a Alt) + R
  • Do vyhledávacího pole napiš dxdiag a klikni na „OK“
  • Otevře se nástroj diagnostiky DirectX. Stiskni tlačítko „Uložit všechny informace...“.
  • Vyber si, kam chceš soubor uložit (například na plochu).
  • Přilož DxDiag k odpovědi na fóru nebo k žádosti o podporu.


  Co jsou r3d logy?

  Pokaždé, když odehraješ zápas, se vytvoří log zápasu. Obsahuje klíčové informace o procesu načítání a zaznamená veškeré chyby, ke kterým během zápasu dojde. Tyto logy jsou klíčové pro řešení situací, když máš problémy ve hře. Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Soubory budou vypadat takto: [yyyy-mm-ddT15-40-03] _r3dlog.txt, přičemž yyyy-mm-dd je datum, kdy byl zápas odehrán.

  Nacházejí se zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\GameLogs ve složce s datem a časem, jež odpovídají zápasu, ve kterém se vyskytly problémy.


  Co jsou soubory game.cfg a input.ini?

  Tyto soubory nám poví o možnostech, které máš v League of Legends nastavené. Až tyto soubory najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Nacházejí se oba zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Config


  Co jsou NetLogs?

  Pokaždé, když odehraješ zápas, se vytvoří log sítě. Obsahuje klíčové informace o připojení během zápasu. Tyto logy jsou klíčové pro řešení situací, když máš problémy ve hře – většinou problémy s lagy, sekání obrazu či odpojování. Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Soubory budou vypadat takto: [yyyy-mm-ddTHH-MM-SS] _netlog.txt, přičemž yyyy-mm-dd je datum, kdy byl zápas odehrán.

  Nacházejí se zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\GameLogs ve složce s datem a časem, jež odpovídají zápasu, ve kterém se vyskytly problémy.


  Co jsou logy LeagueClient?

  Tyto logy zaznamenávají různé aspekty klienta platformy. Do těchto souborů se zaznamenává v podstatě cokoliv od spouštění klienta platformy až do konce výběru šampiona. Všimni si, že každá instance klienta generuje 5 s ním spojených logů:

  • LeagueClientLauncher: Ten zaznamenává události, ke kterým dochází při spouštění klienta. Ověřuje, jestli jsou konfigurační soubory v pořádku, a pak spustí klienta s nastavením, které je v nich uvedené.
  • LeagueClient: Tohle je ten největší z logů, protože obsahuje v podstatě všechny informace, které se dějí uvnitř klienta. Když se klient v pořádku spustí, zaznamenává všechno od řádného spuštění až po uzavření klienta.
  • LeagueClientUx-gpu-process: Tento pod-log provádí rychlou kontrolu grafického procesoru ve tvém systému pro UX.
  • LeagueClientUx: Tohle je druhý největší z logů. Zaznamenává všechno, co se děje na straně uživatele, takže v tomto logu najdeš věci, které vidíš a se kterými interaguješ.
  • LeagueClientUx-renderer: Toto je další pod-log, který sleduje, které stránky je třeba renderovat na úvodní obrazovku klienta.

  Jeho logy obsahují veškeré informace o chybách, k nimž dojde od okamžiku otevření přihlašovací obrazovky až do ukončení výběru šampionů. Funkce logování skončí, jakmile vyprší čas pro výběr šampionů a ty vstoupíš do hry.

  V každé relaci klienta se vytvoří pět logů a soubory vypadají následovně: 2017-04-21T12-00-40_17864_LeagueClient (Název souboru bude obsahovat čas, kdy byl vytvořen – v tomto případě: 21. dubna 2017 ve 12:00:40). Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Nacházejí se zde:

  C:\Riot Games\League of Legends\Logs\LeagueClient Logs


  Oprava cesty

  Občas požádáme hráče, aby použili příkazy z příkazového řádku kvůli získání informací, které nám pomohou vyřešit jejich problémy, aby se mohli vrátit na Pole spravedlnosti. Dáváme si však pozor, abychom tyto žádosti používali jen v nezbytných případech. Je třeba podotknout, že některé systémy nedokážou správně provést příkaz, protože cesta k příkazu není správně zadaná.

  Například když je cesta k příkazu ipconfig nastavena nesprávně, může se ti objevit chyba, která se podobá té na následujícím obrázku:

  (Všimni si, že tento příkaz by měl vlastně být vytažen z C:\Windows\System32\ipconfig.exe )

  Pokud máš tento problém, zadej do příkazového řádku správnou adresu následujícím způsobem:

  • Přihlas se s administrátorskými právy
  • Klikni na tlačítko Start
  • Klikni pravým tlačítkem na Tento počítač a vyber Vlastnosti.
  • Přejdi na záložku Pokročilé nastavení systému
  • Klikni na záložku Upřesnit
  • Klikni na tlačítko Proměnné prostředí.
  • V políčku Systémové proměnné najdi níže položku Cesta a zvýrazni ji
  • Klikni na tlačítko Upravit
  • V políčku Hodnota proměnné přidej na úplný začátek textu C:\WINDOWS\system32;
  • Klikni třikrát na OK
  Poznámka: Nezapomeň přidat i ten středník.

  Poté by mělo být možné příkaz ipconfig v pořádku provést. Pokud máš s výše uvedenými pokyny potíže a potřebuješ dokončit příkazový řádek pro potřeby odpovědi naší hráčské podpoře, neváhej a požádej specialistu z podpory, se kterým pracuješ, o další pomoc.


  Jak odeslat logy z otevřené bety aktualizovaného klienta

  Když se ti budeme snažit pomoci s vyřešením nějakých problémů s aktualizovaným klientem nebo budeme hledat způsoby, jak klienta do budoucna vylepšit, díky tvým logům dokážeme pochopit, co se v programu přesně děje.

  Měj na paměti, že aktualizovaný klient je stále ve fázi bety, takže ani s pomocí tvých logů nemusíme být schopni případné potíže okamžitě odstranit, ale i tak nám tyto informace umožní klienta postupně vylepšovat.

  Kde logy najdu?

  Přejdi do složky s League of Legends (cesta většinou bývá C:\Riot Games\League of Legends\) a otevři adresář „Logs“. V něm se nachází několik dalších složek se soubory.

  Co mám dělat dál, když už vím, kde logy hledat?

  Nyní použij svůj oblíbený komprimační program (jako třeba WinZip, 7Zip apod.) a zabal všechny tyto složky a soubory do jednoho archivu .zip. Poté celý balík připoj ke své žádosti o podporu, kterou můžeš odeslat zde: [https://support.riotgames.com/hc/cs/requests/new]. Nezapomeň ve své zprávě uvést, že se jedná o problém související s aktualizovanou verzí klienta.

  Obrázek formuláře Odeslat žádost

  Poznámka: Před odesláním své žádosti se musíš na stránkách přihlásit!


  Jak pořídit screenshot ve Windows

  Při řešení problému tě může specialista z hráčské podpory požádat o screenshot ze svého počítače.


  Celá obrazovka:

  • Stiskni tlačítko Print Screen na klávesnici
  • Tím se zkopíruje stávající obrazovka do schránky
  • Otevři program Malování
  • Stiskem Ctrl+V vložíš obrázek do Malování
  • Ulož soubor

  Částečná oblast nebo výseč obrazovky:

  • Pomocí výše zmíněných kroků vlož soubor do Malování
  • Pomocí funkce výběru označ v Malování příslušnou část obrázku
  • Ulož soubor

  Až budeš mít screenshot, můžeš soubor snadno poslat specialistovi na podpoře, aby ti pomohl.
 • Nástroj Hextech Repair Tool

  Hextech Repair Tool (HRT) je program pro rychlé shromáždění informací ze složky s hrou, které se týkají aktuálního problému. Používá se následovně:

  • Stáhni si HRT a spusť ho.
  • Zaškrtni možnost „Gather System & LoL Logs“.
  • Vyhledej na ploše soubor LoL Logs.zip, který se ti zde vytvořil, a připoj jej ke své další odpovědi na svou žádost o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde. Nezapomeň nám poslat vytvořený soubor, abychom ti mohli s tvým problémem co nejrychleji pomoci.

  Tyto testy nám přesně prozradí, kde se problém vyskytl, a získáme díky nim slušnou představu o tom, jak jej vyřešit.
  Co je to seznam procesů?

  Seznam procesů zobrazuje software, který na tvém Macu momentálně běží. Některý software může kolidovat s League of Legends a my tyto běžné potíže dokážeme pomocí tohoto seznamu identifikovat.


  Jak získat seznam procesů

  • Otevři složku otevři složku Utility (Cmd+Shift+U)
  • Spusť Terminál.
  • Zkopíruj následující řádek a vlož jej do Terminálu: ps -xwwro "pid, pcpu, pmem, comm" > process.txt
  • Stiskni Enter
  • Otevři domovskou složku (Cmd+Shift+H).
  • Připoj soubor v domovské složce se jménem „process.txt“ ke své žádosti na fóru nebo k žádosti o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde.


  Co je to systémové hlášení?

  Systémové hlášení nám prozradí, jak máš nastavený hardware a síťová zařízení. Získáš jej následujícím způsobem:

   • Stiskem kláves Command + Shift + U otevři složku Utilities.
   • Dvakrát klikni na „Terminál“.
   • Zkopíruj následující řádek a vlož jej do Terminálu:
  system_profiler -detailLevel basic | tee /Users/[Uživatelské jméno]/Desktop/SysReport.txt
  Poznámka: Místo [Uživatelské jméno] uveď své systémové uživatelské jméno. Pokud tvoje uživatelské jméno obsahuje mezeru a report se ti nedaří vygenerovat, zkus mezeru odstranit (příklad: system_profiler -detailLevel basic | tee /Users/Xin Zhao/Desktop/SysReport.txt, vyzkoušej místo toho „XinZhao“).
  • Stiskni klávesu Enter.
  • Chvíli počkej, než se do souboru SysReport.txt zapíšou všechny informace.
  • Najdi na ploše soubor SysReport.txt a připoj ho ke své zprávě na fóru nebo k žádosti o podporu. Pokud ještě žádnou žádost o podporu vytvořenou nemáš, můžeš tak učinit zde.


  Co jsou r3d logy?

  Pokaždé, když odehraješ zápas, se vytvoří log zápasu. Obsahuje klíčové informace o procesu načítání a zaznamená veškeré chyby, ke kterým během zápasu dojde. Tyto logy jsou klíčové pro řešení situací, když máš problémy ve hře. Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Soubory budou vypadat takto: [yyyy-mm-ddT15-40-03] _r3dlog.txt, přičemž yyyy-mm-dd je datum, kdy byl zápas odehrán.

  Nacházejí se zde:

  Applications/League of Legends/Logs/GameLogs

  Pokud máš OS ve verzi 10.9 nebo vyšší, klikni se stisknutou klávesou Control, vyber možnost Zobrazit celý obsah balíku, poté Obsah a následně LOL/Logs/(soubor s požadovaným logem)


  Co jsou soubory game.cfg a input.ini?

  Tyto soubory nám poví o možnostech, které máš v League of Legends nastavené. Až tyto soubory najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Nacházejí se oba zde:

  Applications/League of Legends/Config


  Co jsou NetLogs?

  Pokaždé, když odehraješ zápas, se vytvoří log sítě. Obsahuje klíčové informace o připojení během zápasu. Tyto logy jsou klíčové pro řešení situací, když máš problémy ve hře – většinou problémy s lagy, sekání obrazu či odpojování. Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Soubory budou vypadat takto: [yyyy-mm-ddTHH-MM-SS] _netlog.txt, přičemž yyyy-mm-dd je datum, kdy byl zápas odehrán.

  Nacházejí se zde:

  Applications/League of Legends/Logs/GameLogs

  Pokud máš macOS ve verzi 10.9 nebo vyšší, klikni se stisknutou klávesou Control, vyber možnost „Zobrazit celý obsah balíku“, poté „Obsah“ a následně LOL/Logs/(soubor s požadovaným logem)


  Co jsou logy LeagueClient?

  Tyto logy zaznamenávají různé aspekty klienta platformy. Do těchto souborů se zaznamenává v podstatě cokoliv od spouštění klienta platformy až do konce výběru šampiona. Všimni si, že každá instance klienta generuje 5 s ním spojených logů:

  • LeagueClientLauncher: Ten zaznamenává události, ke kterým dochází při spouštění klienta. Ověřuje, jestli jsou konfigurační soubory v pořádku, a pak spustí klienta s nastavením, které je v nich uvedené.
  • LeagueClient: Tohle je ten největší z logů, protože obsahuje v podstatě všechny informace, které se dějí uvnitř klienta. Když se klient v pořádku spustí, zaznamenává všechno od řádného spuštění až po uzavření klienta.
  • LeagueClientUx-gpu-process: Tento pod-log provádí rychlou kontrolu grafického procesoru ve tvém systému pro UX.
  • LeagueClientUx: Tohle je druhý největší z logů. Zaznamenává všechno, co se děje na straně uživatele, takže v tomto logu najdeš věci, které vidíš a se kterými interaguješ.
  • LeagueClientUx-renderer: Toto je další pod-log, který sleduje, které stránky je třeba renderovat na úvodní obrazovku klienta.

  Jeho logy obsahují veškeré informace o chybách, k nimž dojde od okamžiku otevření přihlašovací obrazovky až do ukončení výběru šampionů. Funkce logování skončí, jakmile vyprší čas pro výběr šampionů a ty vstoupíš do hry.

  V každé relaci klienta se vytvoří pět logů a soubory vypadají následovně: 2017-04-21T12-00-40_17864_LeagueClient (Název souboru bude obsahovat čas, kdy byl vytvořen – v tomto případě: 21. dubna 2017 ve 12:00:40). Až své logy najdeš, přilož je prosím ke své žádosti o podporu.

  Nacházejí se zde:

  Applications/League of Legends/Contents/LoL/Logs/LeagueClient Logs

  Pokud máš macOS ve verzi 10.9 nebo vyšší, klikni se stisknutou klávesou Control, vyber možnost „Zobrazit celý obsah balíku“, poté „Obsah“ a následně LOL/Logs/(soubor s požadovaným logem)


  Jak pořídit screenshot v systému Mac

  Při řešení problému tě může specialista z hráčské podpory požádat o screenshot ze svého počítače.


  Celá obrazovka:

  • Použij klávesovou zkratku Cmd+Shift+3.
  • Bude zachycena celá obrazovka a screenshot se ti umístí na plochu.

  Částečná oblast nebo výseč obrazovky:

  • Použij klávesovou zkratku Cmd+Shift+4.
  • Až se objeví kurzor, podrž tlačítko a přetáhni oblast, kterou chceš zachytit. Když kurzor pustíš, uděláš screenshot.
  • Bude zachycena vybraná oblast a screenshot se ti umístí na plochu.

  Až budeš mít screenshot, můžeš soubor snadno poslat specialistovi na podpoře, aby ti pomohl.


  Jak odeslat logy z otevřené bety aktualizovaného klienta

  Když se ti budeme snažit pomoci s vyřešením nějakých problémů s aktualizovaným klientem nebo budeme hledat způsoby, jak klienta do budoucna vylepšit, díky tvým logům dokážeme pochopit, co se v programu přesně děje.

  Měj na paměti, že aktualizovaný klient je stále ve fázi bety, takže ani s pomocí tvých logů nemusíme být schopni případné potíže okamžitě odstranit, ale i tak nám tyto informace umožní klienta postupně vylepšovat.

  Kde logy najdu?

  Přejdi do složky s League of Legends a otevři adresář „Logs“. V něm se nachází několik dalších složek se soubory.

  Co mám dělat dál, když už vím, kde logy hledat?

  Nyní klikni pravým tlačítkem (či proveď alternativní kliknutí) na složku Logs a vyber Komprimovat. Poté celý balík připoj ke své žádosti o podporu, kterou můžeš odeslat zde. Nezapomeň ve své zprávě uvést, že se jedná o problém související s aktualizovanou verzí klienta.

  Obrázek Odeslat žádost

  Poznámka: Před odesláním své žádosti se musíš na stránkách přihlásit!

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nemůžeš najít, co hledáš?

Ať máš potíže s technikou, nebo frustrací, jsme tu pro tebe! Odešli žádost o podporu! Pokud nepropadne nějakým portálem, brzy se ti ozveme.

/ Odeslání žádosti
Používá technologie Zendesk