Vyskočení z fronty

Vyskočení z fronty znamená, že se hráč během výběru šampiona rozhodne z nějakého důvodu odejít z lobby. Když hráč vyskočí, ostatní vyvolávači z obou týmů se vrátí do fronty pro vyhledávání protivníků a hráč, který odešel, dostane určitý postih. Jeho výše závisí na tom, v jaké frontě se nacházel. Seznam postihů je následující:

Postihy

 • Sólová/flexibilní hodnocená fronta

  • 1 odchod z fronty: 6minutový postih ve frontě. Ztráta 3 LB.
  • 2 a více odchodů z fronty: 30minutový postih ve frontě. Ztráta 10 LB.
 • Hodnocená týmová fronta (pouze 3v3)

  • 1 odchod z fronty: 1minutový postih ve frontě. Ztráta 10 LB.
  • 2 a více odchodů z fronty: 60minutový postih ve frontě. Ztráta 10 LB.
 • Klasická (normální) fronta

  • 1 odchod z fronty: 6minutový postih ve frontě.
  • 2 a více odchodů z fronty: 15minutový postih ve frontě.
 • Fronta ARAM

  • 1 odchod z fronty: 15minutový postih ve frontě. Ztráta všech použitých opětovných výběrů.
  • 2 a více odchodů z fronty: 30minutový postih ve frontě. Ztráta všech použitých opětovných výběrů.

Vyskočení z fronty během libovolné postupové série se ti bude počítat jako prohra. Pokud jde o rozhodující prohru, série ti skončí.

Pokud hráč uteče v normální hře a následně v hodnocené, bude postih za vyskočení z hodnoceného zápasu stejný, jako by proběhla vyskočení dvě.

Po vyskočení z fronty ARAM se hráči, který odešel, nevrátí použité opětovné výběry. Pamatuj prosím, že vyvolávačům, kteří použili opětovný výběr, se při vyskočení jiného hráče opětovné výběry vrátí.

Nepotvrzení výběru nebo zákazu v sólové/flexibilní hodnocené frontě je považováno za vyhnutí se zápasu.

Ztratíš LB na všech pozicích, na kterých už máš přidělené umístění.


Kontrola připravenosti a hodnocené hry

Jakmile náš systém automatického vyhledávání hráčů najde vhodné protivníky, provede se „kontrola připravenosti“. Objeví se okno Zápas byl nalezen!, ve kterém musí hráči potvrdit, že jsou připraveni vstoupit do zápasu. Abychom předešli zneužívání tohoto systému, v případě příliš častého selhání kontroly připravenosti čeká hráče postih - po určitou dobu se nebude moci zařadit do fronty a v případě hodnocené fronty také přijde o určitý počet LB. Konkrétní výše postihů je následující:

 • Příliš časté odmítnutí nebo nepotvrzení okna při kontrole připravenosti v hodnocené frontě bude mít za následek 6minutový zákaz vstupu do všech front a ztrátu 3 LB.
 • Při dalším nepotvrzení se postih zvýší na 10 LB.
 • Za každé následující propásnutí kontroly se délka zákazu vstupu prodlužuje a dochází ke stržení 10 LB.
Upozornění: Postihy za propásnutí kontroly připravenosti v libovolné frontě mají vliv na celý účet. Postihy z normálních front se přenášejí i do front hodnocených a mohou se stupňovat.
Byl pro vás tento článek užitečný?

Nemůžeš najít, co hledáš?

Ať máš potíže s technikou, nebo frustrací, jsme tu pro tebe! Odešli žádost o podporu! Pokud nepropadne nějakým portálem, brzy se ti ozveme.

/ Odeslání žádosti
Používá technologie Zendesk